[Thông báo] Tổ chức kiến tập thực tế lớp K8.401

0
171

Nhằm giúp sinh viên được tiếp cận thực tế công việc tại các Doanh nghiệp, vận dụng kiến thức các học phần được học vào thực tiễn. Khoa Quản trị kinh doanh kính tổ chức hướng dẫn sinh viên lớp K8.401 đi kiến tập thực tế tại các Doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh Bình Định. Cụ thể:

Đơn vị kiến tập
Công ty Cổ phần Bình Định Xanh, Xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn.

Ngày đi kiến tập
Ngày 26/10/2016 đi Công ty Cổ phẩn Bình Định Xanh (sáng + chiều)

Giáo viên tham gia hướng dẫn
1. Nguyễn Thu Hiền
2. Nguyễn Thị Hồng Nhung
3. Thái Minh Hiệp

Danh sách SV đi kiến tập

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here