TB xác nhận tên đề tài khóa luận T11/2016

0
192

Khoa Quản trị Kinh doanh thông báo về việc xác nhận tên đề tài Khóa luận tốt nghiệp, ngành QTKD, hệ ĐHCQLT, khóa 10 như sau:

STT Họ và tên Tên đề tài KLTN GVHD Ghi chú
1 Nguyễn Ngọc Thạch Hoàn thiện chính sách tuyển dụng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực tại công ty TNHH TM Phú Hòa Trần Thị Tùng Quyên

 

2 Võ Văn Thành Hoạt động chiêu thị và một số giải pháp chiêu thị tại công ty TNHH Cali Hotel Huỳnh Thị Trúc Phương

 

3 Nguyễn Thị Mỹ Dung Hoàn thiện hệ thống kênh phân phối dịch vụ tại công ty Bảo hiểm Pijico Bình Định Nguyễn Thị Kiều Trang
4 Võ Thị Xuân Phụng Hoàn thiện công tác quản lý tiền lương tại công ty TNHH đầu tư và xây dựng Kim Cúc
5 Nguyễn Thị Ngọc Duyên Xây dựng chiến lược kinh doanh tại công ty TNHH Hoàng Sơn Computer giai đoạn 2017-2020 Hoàng Kỳ Minh
6 Lương Hồng Thủy Phân tích và hoàn thiện công tác tuyển dụng lao động tại ngân hàng TMCP Á Châu – Chi nhánh Bình Định
7 Nguyễn Thanh Dịnh Một số giải pháp nâng cao công tác quản trị lực lượng bán hàng của nhóm sản phẩm Vinasoy tại doanh nghiệp tư nhân thương mại Minh Ngọc Thái Minh Hiệp
8 Lê Thị Diẹu Thực trạng và một số giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Cali – Quy Nhơn
9 Nguyễn Thị Nữ Hòa Giải pháp nâng cao kết quả tiêu thụ sản phẩm đồ gỗ xuất khẩu tại công ty TNHH Tiến Đạt Bình Định Nguyễn Thị Hồng Nhung
10 Trần Văn Tiến Phân tích hoạt động Marketing – Mix  tại công ty TNHH Vận Tải Thảo Chung
11 Đặng Văn Hậu Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý kho bãi tại Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Hàng Hải Nguyễn Thu Hiền
12 Võ Thị Duy Thạo Giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần may Tam Quan

Các sinh viên và GVHD thực hiện theo đúng quy định thực hiện KLTN và tên đề tài KLTN đã được xác nhận.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here