C10QT Kế hoạch bảo vệ khóa luận tốt nghiệp

0
171

I. Lịch nộp bài Khóa luận TN:

– Thời gian: Từ 9h00 ngày 19/12/2016 – đến 14h00 ngày 19/12/2016.

– Địa điểm: Văn phòng Khoa Quản Trị Kinh Doanh

– Nội dung nộp: 3 cuốn khóa luận (in bìa cứng, đóng gáy lò xo), 1 phiếu xác nhận đồng ý cho bảo vệ của GVHD (in rời).

Riêng:

– Về powerpoint báo cáo: sinh viên trình bày 15 phút, và nộp file báo cáo này cho Khoa vào ngày đi báo cáo thử.

– Về nhận xét của GVHD đối với Khóa luận SV: sẽ do giảng viên nộp trực tiếp cho Khoa (vào ngày bảo vệ KL chính thức, ngày 24/12/12)

II. Kế hoạch gặp sinh viên để tổ chức Hội đồng và thời gian bảo vệ:

1. Ngày 19/12/2016: 9h00 sáng, sinh viên tập trung nghe phổ biến Kế hoạch Bảo vệ KLTN tại Văn Phòng Khoa Quản trị kinh doanh. ĐH Quang Trung, Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. (nội dung: thông qua danh sách sinh viên được bảo vệ chính thức, thông báo nhắc nộp file powerpoint báo cáo, chuẩn bị trang phục, băng rôn, khăn bàng, hoa, nước uống cho HĐ…).

2. Ngày 23/12/2016: 14h00, sinh viên tập trung trang trí Hội đồng và nộp flie powerpoint và báo cáo thử tại Phòng A201 (dự kiến) ĐH Quang Trung, Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn.

3. Ngày 24/12/2016 (sáng + chiều): Bảo vệ KLTN lớp C10QT. Địa điểm: Phòng A201 (dự kiến) ĐH Quang Trung, Đường Đào Tấn, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn. Cụ thể:

Sáng: – 6h50: Hội đồng chấm họp

– 7h10: Tổ chức khai mạc Lễ bảo vệ KLTN (Sinh viên tặng hoa (nếu có), Chủ tịch HĐ phát biểu khai mạc và quyết định thành lập HĐ).

– 7h30: Bảo vệ khóa luận TN đối với lớp C10QT.

Chiều: bắt đầu lúc 13h30.

– Sau khi tổng hợp công bố kết quả ngay tại Hội đồng.

III. Lưu ý: Trong quá trình bảo vệ, sinh viên phải ghi lại các góp ý của các thành viên chấm (nếu có) và phải hiệu chỉnh bài theo góp ý Hội đồng, mục đích: để gửi về Thư viện lưu.

Thời gian nộp bản đã hiệu chỉnh: 1 tuần sau khi bảo vệ (nộp lại file và 1 cuốn hoàn chỉnh: bìa xanh mạ vàng), nộp về VP Khoa.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here